Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ล็อตเต้
SKU: 8801062016099
ล็อตเต้ เปปเปอโร ออริจินัล
฿ 109.00 / ชิ้น

บิสกิตแท่งเคลือบกาน่าช็อคโกแลต เข้มข้น กลมกล่อม

  • ขนาด
    180 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1x9
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!