Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: โคโคล่า
SKU: 8998389162018
มาจอริโก้ วานิลลา เวเฟอร์ โรล
฿ 50.00 / ชิ้น

เวเฟอร์ รสวานิลลา สอดไส้ ครีมนม กลิ่นวานิลลา รสชาติ หอมกรอบ อร่อย 

  • ขนาด
    120g
  • บรรจุหีบ
    1 x 24
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!