Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: อิโตะ
SKU: 4901050115187
อิโตะ แลงกูลี วานิลลา 125 กรัม
฿ 95.00 / ชิ้น

คุ้กกี้สอดใส้ครีมวานิลลา

  • ขนาด
    125 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 6 x 6
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!