Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ยามาโมโตะ
SKU: 4979397342016
ปอนโปโกะ ยากิโซบะ ซอส 89 กรัม แพ็ค
฿ 192.00 / ชิ้น

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสยากิโซบะ (แพ็ค)

  • ขนาด
    89 กรัม แพ็ค
  • บรรจุหีบ
    1 x 6 Pack x 6 ชิ้น
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!