Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ล็อตเต้
SKU: 8801062267675
ล็อตเต้ เปปเปอโร ออริจินัล 47 กรัม
฿ 29.00 / ชิ้น

ช็อกโกแลตเคลือบบิสกิตแบบแท่ง

  • ขนาด
    47 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 40
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!