Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ฮาจูกุ
SKU: 8852117000921
ฮาจุกุ กัมมี่ แคนดี้ โคล่า เฟลเวอร์
฿ 5.00 / ชิ้น

วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นโคล่า

  • ขนาด
    25 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 12 x 12
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!