Prairie_Icon_mail
New
http://prairiem.com/media/2018/06/21/300x300_432152957203011217.png
ตราสินค้า: ล็อตเต้
SKU: 8801062336531
ล็อตเต้ วีต้า เจลลี่ 50 กรัม
฿ 30.00 / ชิ้น

เจลลี่รูปทรงขวด รสชาติเปรี้ยว หวาน หอมของผลไม้รวม สินค้าขายดีและเป็นที่นิยมในเกาหลี 

  • ขนาด
    50 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 5 x 8
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!