Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า:
SKU: 4970014200061
อิวาโมโตะ โอ้! ชีส เวเฟอร์ 61.6 กรัม
฿ 140.00 / ชิ้น

เวเฟอร์ รสกุ้ง สอดไส้ชีส

  • ขนาด
    61.6 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 2 x 10
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!