Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: โอโตกิ
SKU: 8801045122021
โอโตกิ พอร์ค คัทเล็ท ซอส 275 กรัม
฿ 75.00 / ชิ้น

ซอสสำหรับจิ้มหมูทอด

  • ขนาด
    275 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 18
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!