Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ยามาโมโตะ
SKU: 4979397888118
อุมาคารุ ชูอุกะ โซบะโชยุ 91 กรัม
฿ 35.00 / ชิ้น

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสซอสโชยุ

  • ขนาด
    91 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 30
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!