Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ยามาโมโตะ
SKU: 4979397342023
ปอนโปโกะ ยากิโซบะ ซอส 89 กรัม
฿ 35.00 / ชิ้น

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสยากิโซบะ 

  • ขนาด
    89 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 36
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!