Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ก็อดบาวี่
SKU: 8809146900821
ซีซัน เลเวอร์ เทอริยากิ เฟลเวอร์ (สาหร่ายปรุงรสรสเทอริยากิ) (ตราก๊อดบาวี่) 15 กรัม
฿ 48.00 / ชิ้น

สาหร่ายอบกรอบ สไตล์เกาหลี ปรุงรสด้วยเทอริยากิ เข้มข้น 

  • ขนาด
    15 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 36 x 3
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!