Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ล็อตเต้
SKU: 8801062248278
ล็อตเต้ ฮาเวสต์ ออริจินัล 100 กรัม
฿ 48.00 / ชิ้น

ล็อตเต้ฮาเวสต์ ออริจินัล เป็น บิสกิตทรงกลม รสชาติดั้งเดิม กรอบ หอม อร่อย ครองใจผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย

  • ขนาด
    100 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 24
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!