Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: ล็อตเต้
SKU: 8801062515417
ล็อตเต้ เลเยอร์ พาย 127 กรัม
฿ 85.00 / ชิ้น

พายชั้นกรอบ โรยน้ำตาล

  • ขนาด
    127 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 16
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!