Prairie_Icon_mail
15 August 2018
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขื่อนเซเปี่ยนเซน้ำน้อยแตก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบบะหมี่ซัมยัง ออริจินัล และ ซัมยัง กิมจิ จำนวน 500 หีบ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยนเซน้ำน้อยแตก ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!