Prairie_Icon_mail
23 July 2018
Samyang Sriracharamen
พบกับรสชาติใหม่ บะหมี่ซัมยัง ศรีราชา ราเมง

พบกับรสชาติใหม่ บะหมี่ซัมยัง ศรีราชา ราเมงซึ่งซอสพริกศรีราชาเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกซองนี้ได้ทั้งรสชาติเผ็ด เปรี้ยว หวาน เข้มข้น รสชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัวครบในซองเดียว อร่อยถึงใจ พร้อมให้ลองกันแล้วนะจ้ะ ไปหาซื้อมาทานกัน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!